Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL US3-6

II. Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL US3-6:
Linkdowload: 
http://www.mediafire.com/file/r3z4qn9fnh791uu/HD+su+dung+nhanh+ADEL+US3-6+%28V%C3%82N+TAY+++TH%E1%BA%BA+++%C4%90I%E1%BB%80U+KHI%E1%BB%82N+T%E1%BB%AA+XA.doc

 Hệ thống các loại thẻ, vân tay và chức năng sử dụng: Dung lượng 120 vân tay, 100 thẻ và 6 điều khiển từ xa
Thẻ Deco (đề co) Thẻ dùng khi lắp đặt khóa và chưa bàn giao khóa cho chủ nhà
Vân tay chủ, thẻ master (tối đa 100 vân tay chủ, 1 thẻ master) Vân tay chủ, thẻ chủ giữ quyền đăng ký, xóa các thành viên
Vân tay, thẻ, điều khiển từ xa Dùng để mở cửa
 
1. Cách mở khoá:+ Mở bằng vân tay:
Đặt vân tay vào màn cảm ứng. Nếu đúng vân tay sẽ nghe tiếng mô tơ chạy mở khoá. Nếu vân tay không đúng sẽ nghe tiếng bíp và đèn nhấp nháy.
+ Mở bằng thẻ: Đưa thẻ vào vị trí đọc thẻ. Nếu thẻ đã được đăng ký sẽ nghe tiếng mô tơ chạy mở khóa.
+ Mở bằng điều khiển từ xa:
-       Với điều khiển từ xa vân tay: nhấn nút mở, miết ngón tay qua màn cảm ứng. Nếu vân tay đã được đăng ký sử dụng đèn điều khiển nháy sáng xanh, khóa sẽ được mở. Nếu đèn điều khiển báo đỏ là vân tay chưa đúng.
-       Với điểu khiển từ xa thông thường: nhấn nút mở trên điều khiển
2. Thẻ Deco: thẻ này không nhất thiết phải đăng ký. Thẻ này sẽ bị vô hiệu hóa ngay sau khi đăng ký vân tay chủ, thẻ master.
+ Đăng ký thẻ Deco:
-       Tháo pin. Nhấn và giữ nút khởi tạo đồng thời lắp pin. Sau 5 giây sẽ nghe tiếng bíp, tiếp tục giữ nút khởi tạo đưa thẻ vào vị trí đọc thẻ. Nghe tiếng bíp, đèn xanh sáng là đăng ký thành công. Có thể quẹt nhiều thẻ 1 lúc để đăng ký cho nhiều thẻ
-       Các thẻ Deco tạo trước khi làm thao tác đăng ký thẻ Deco mới sẽ tự động bị vô hiệu.
+ Sử dụng thẻ Deco: Nhấn và giữ phím “DEL” trong vòng 5 giây (5 tiếng bíp), khóa sẽ kêu bíp và đèn xanh nháy sáng, khóa đã được đưa vào trạng thái “Deco”. Khi đó chỉ có thẻ Deco mới mở được khóa.
+ Hủy trạng thái “Deco”: Khóa ở trạng thái “Deco”, nhấn và giữ phím “DEL” trong vòng 5 giây (5 tiếng bíp). Khóa sẽ kêu bíp một hồi và trạng thái “Deco” bị hủy. Vân tay bất kỳ, thẻ bất kỳ sẽ mở được khóa.
3. Vân tay chủ, thẻ master:
+ Đăng ký vân tay chủ, thẻ master:
-       Hủy trạng thái Deco (nếu có)
-       Nhấn và giữ phím “SET” trong vòng 5 giây (5 tiếng bíp). Đèn vàng nhấp nháy → đặt vân tay 2 lần để quét vân tay chủ hoặc đưa thẻ vào gần đèn nhấp nháy để đăng ký.
+ Xóa vân tay chủ, thẻ master:
-       Chỉ có thể xóa vân tay chủ, thẻ master bằng cách reset lại khóa.
4. Vân tay thành viên, thẻ thành viên, điều khiển từ xa thành viên:
+ Đăng ký vân tay, thẻ :
-       Đặt vân tay chủ, thẻ master →Nhấn 2 lần nút “SET”, đèn xanh nhấp nháy báo hiệu chế độ đăng ký bắt đầu.
-       Quẹt thẻ hoặc đặt vân tay 2 lần để đăng ký.
-       Khóa kêu bíp, đèn xanh sáng là đăng ký thành công. Đèn đỏ báo hiệu đăng ký chưa thành công.
+ Đăng ký điều khiển từ xa:
-       Đặt vân tay chủ, thẻ master → Nhấn 2 lần nút “SET”, đèn xanh nhấp nháy báo hiệu chế độ đăng ký bắt đầu.
-       Nhấn nút mở trên điều khiển từ xa với điều khiển từ xa (và miết vân tay xác nhận trên điều khiển với điều khiển từ xa vân tay). Khóa kêu bíp, đèn xanh sáng là đăng ký thành công.
+ Xóa vân tay, thẻ, điều khiển từ xa thành viên:
-       Đặt vân tay chủ, thẻ master → Nhấn nút “DEL” → Nhấn nút “SET”, nghe tiếng bíp là đã xóa xong.
-       Thao tác này sẽ xóa toàn bộ vân tay, thẻ, điều khiển từ xa thành viên.
5. Vân tay tạm thời, thẻ tạm thời, điều khiển từ xa tạm thời:
+ Đăng ký vân tay, thẻ :
-       Đặt vân tay chủ, thẻ master → Nhấn nút “SET” → Nhấn nút “DEL”, đèn xanh nhấp nháy báo hiệu chế độ đăng ký bắt đầu.
-       Quẹt thẻ hoặc đặt vân tay 2 lần để đăng ký.
-       Khóa kêu bíp, đèn xanh sáng là đăng ký thành công. Đèn đỏ báo hiệu đăng ký chưa thành công.
+ Đăng ký điều khiển từ xa:
-       Đặt vân tay chủ, thẻ master → Nhấn nút “SET” → Nhấn nút “DEL”, đèn xanh nhấp nháy báo hiệu chế độ đăng ký bắt đầu.
-       Nhấn nút mở trên điều khiển từ xa (và miết vân tay xác nhận trên điều khiển với điều khiển từ xa vân tay). Khóa kêu bíp, đèn xanh sáng là đăng ký thành công.
+ Xóa vân tay, thẻ, điều khiển từ xa tạm thời:
-       Đặt vân tay chủ, thẻ master → Nhấn nút “DEL” → Nhấn nút “DEL”, nghe tiếng bíp là đã xóa xong.
-       Thao tác này sẽ xóa toàn bộ vân tay, thẻ, điều khiển từ xa tạm thời.
6. Chế độ ra vào tự do (mở khoá không cần sử dụng vân tay để mở)
+ Cài đặt chế độ ra vào tự do
Đặt vân tay, thẻ thành viên lên khoá 2 lần liên tục
+ Xoá chế độ ra vào tự do: Mở khóa bằng vân tay, thẻ, điều khiển từ xa
7. Hiện tượng hết pin
- Khi đặt vân tay mở khóa, khóa phát ra 3 hồi bíp bíp báo động trước khi màn cảm ứng sáng. Đồng thời đèn báo nhấp nháy xanh-đỏ cảnh báo.
- Khi có dấu hiệu hết pin, khóa vẫn sử dụng được 20-30 lần trước khi hết hẳn.
- Mặt nhận vân tay sẽ nhấp nháy liên tục, đặt vân tay rất khó nhận là dấu hiệu của pin sắp hết. Trong trường hợp này phải mở cửa và thay pin ngay.