Hướng dẫn sử dụng khóa YALE YDR 413

A. Hướng dẫn cài đặt
- khóa đăng kí được 1 mã số và 20 vân tay
- Bằng vân tay: quẹt vân tay
- Bằng mã số: Nhập mã số rồi nhấn phím “ * “.
Cài đặt mật khẩu.
- .Ấn  “ I ” Sau nắp Pin -> ấn phím “ 1 ” -> mã số mới ( 4 đến 12 số) -> ấn phím “ I ” để kết thúc.
Cài đặt vân tay
- .Ấn  “ I ” Sau nắp Pin -> ấn phím “ 2 ” -> mã số đang dùng -> ấn phím “ # ”-> quẹt vân tay 3 lần ->  ấn phím “ I ” để kết thúc.
Xóa vân tay
- .Ấn  “ I ” Sau nắp Pin -> ấn phím “ 3 ” -> mã số đang dùng->  ấn phím “ I ” để kết thúc.
Chế độ khóa cửa tự động.
- Ấn Nút màu trắng cạnh nút cài đặt đằng sau nắp pin:
                         +  A : Tự động khóa
                         +  B : Khóa bằng tay
Bật tắt hướng dẫn bằng giọng nói.
1 - Tắt giọng nói: Ân phím “ I ” -> nhấn “ # ” > nhấn phím số “ 2 ” -> nhấn tiếp phím “ 2 ” -> kết thúc nhấn phím “ I ”.
2 - Bật giọng nói : Ân phím “ I ” -> nhấn “ # ” > nhấn phím số “ 2 ” -> nhấn tiếp phím “ 3 ” -> kết thúc nhấn phím “ I ”.
3-  Khóa trái ngoài
Tác dụng: Báo động khi mở khóa từ bên trong ( khi có kẻ gian đột nhập từ cửa sổ )
- Quet vân tay sau đó nhấn và giữ phím trong 5 giây
- Nhập mã số sau đó nhấn và giữ phím trong 5 giây
4- Mã số ảo
 - Che dấu mã số thực bằng cách nhập mã số đúng sau đó nhấn thêm nhiều phím khác rồi
nhấn hoặc ngược lại.
5- Cảnh báo pin yếu và mở khóa khi hết pin
Khóa cảnh báo pin yếu trước 1 tuần bằng âm thanh và ánh sáng ( Đèn báo đỏ bàn phím ).
Khi hết pin ở phía ngoài mà không có chìa cơ, kéo lắp che mặt ngoài rồi dùng pin vuông
9V kích vào hai cực sạc ở dưới cùng của mặt ngoài