Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử SAMSUNG P718

         Hướng dẫn sử dụng khóa Samsung p718
- Cách sử dụng :
                     + REG: Nút cài đặt cho khóa cửa điện tử.
                     +  0-1-2: Nút cài đặt âm thanh (điều chỉnh âm lượng khi sử dụng khóa
                     + A/M:  A-Chế độ tự động khóa, M-Chế độ không tự động khóa (chỉ khóa khi có tác động của người dùng).
(* Chú ý:  Khi cài đặt vân tay, mã số, thẻ thì phải để khóa ở chế độ mở)
- Khóa có thể cài đặt được: 01 mã admin, 30 thẻ hoặc mã số thành viên, 100 vân tay
- Mã chủ mặc định: “1234”
- Mở khóa bằng mã số: Nhấn mã số và kết thúc bằng nút  “*”
I. Hướng dẫn cài đặt
 1- Thay đổi Master password
 - Nhấn nút REG -> nhập mã chủ đang sử dụng (mặc định là 1234) -> ” *” -> nhập  mã master mới (4-12 kí tự ) -> kết thúc bằng phím “ *”
2- Đăng ký mã số thành viên mới ( User password with ID number )
 - Nhấn nút REG -> nhập mã master đã thay đổi -> “ *”  -> nhập thứ tự ID (01-30) -> “ * “ nhập mật mã số cần đăng kí (4-12 kí tự)  -> kết thúc bằng phím “*” hoặc REG.
3- Đăng ký vân tay ( ĐK tối đa 100 dấu vân tay )
 -  Nhấn nút REG -> nhập mã master -> “*” -> cho vân tay vào mắt đọc 3 lần liên tiếp -> ấn “*” hoặc REG kết thúc.
4- Đăng ký thẻ card hoặc Key tag không có ID number
- Nhấn REG -> mã master > ”*” -> quẹt thẻ lên mắt đọc -> nhấn REG để hoàn tất đăng ký
5- Đăng ký thẻ Card và Key tag với ID number
- Nhấn nút REG ->mã master -> ”*” ->  nhập thứ tự ID (01-30) -> “ * “ -> quẹt thẻ lên mắt đọc -> REG để hoàn tất đăng ký
6- Xóa dấu vân tay đã được đăng ký trên khóa
 - Nhấn và giữ nút REG trong 3 giây sau đó thả ra -> Khi phím bấm cảm ứng sang lên -> nhập mã Master -> nhấn * -> cho vân tay cần xóa vào mắt đọc  ->  nhấn REG để kết thúc quá trình xóa.
7- Xóa tất cả dấu vân tay đã được đăng ký
 - Nhấn giữ nút REG khoảng 3s->  nhập mã master -> “*”-> Nhấn mã 77 sau đó nhấn * ->  toàn bộ dấu vân tay đã được đăng ký trên khóa sẽ bị xóa toàn bộ.
8- Xóa thẻ đã được đăng ký trên khóa
- Nhấn giữ REG khoảng 3s -> nhập mã master -> “*”->Đưa thẻ cần xóa lên mắt đọc để xác nhận sau đó nhấn nút REG để kết thúc qua trình xóa thẻ
 9- Xóa toàn bộ thẻ đã được đăng ký trên khóa
- Nhấn giữ REG khoảng 3s 3s -> nhập mã master -> “*”->Nhấn mã 88 ->nhấn *( Sau khi kết thúc lệnh, toàn bộ thẻ đẵ đăng ký trên khóa trước đó sẽ bị xóa toàn bộ).
10- Xóa theo ID number
- Nhấn giữ nút REG khoảng 3s -> nhập mã master -> “*”->Nhập ID number cần xóa
-> nhấn *( Khóa xác nhận “ Ding Dong Deng “ tức đã xóa thành công. Khi đó, thẻ hoặc User Password tương ứng của ID number đó sẽ được xóa khỏi khóa).
 Khôi phục mặc định của khóa
- Khóa trở về mặc định sẽ xóa toàn bộ vân tay, mã số thành viên, thẻ và mã chủ trở về mặc định là 1234
-  Nhấn và giữ nút REG trong 5 giây sau đó thả ra -> Nhập dẫy số (ghi mặt trong nắp pin): 4560852580 -> nhấn “*” (Khóa đã được khôi phục về mặc định)
 
Kích hoạt chế độ xác thực kép ( Double Authorization mode setting ).
1.Nhân nút REG ( Ding Dong ) sau đó nhấn *
2.       - Ấn mã 4 để kích hoạt chế độ xác thực kép.
          - Ấn mã 6 để tắt chế độ xác thực kép.
Lưu ý khi kích hoạt tính năng này, bạn cần phải xác nhận cả mật mã và dấu vân tay lên khóa thì khóa mới mở.
 II. Một số lưu ý khi sử dụng:
- Không sử dụng 2 loại pin (nên lựa chọn pin energizer hoặc dòng tốt hơn) cho khóa và nên sử dụng đủ 8 viên cho khóa.
- Khi khóa hết pin: Sử dụng pin vuông 9v cho vào 2 đầu sặc dưới hoặc hai bên của mặt trước khóa (thường gần vị trí sử dụng chìa khóa) khoảng 60s sau đó giữ nguyên và có thể sử dụng mã số hoặc thẻ từ để mở khóa).
 
- Khi khóa không tự động khóa cửa (đang ở chế độ Auto): Nên kiểm tra pin đã hết chưa.
- Khi cố mở khóa bằng vân tay, thẻ, mã số chưa được đăng ký hoặc không đúng quá 5 lần, khóa sẽ phát ra tiếng ‘ Ding ’ cảnh báo ( khoảng 20 lần ).
Sau tiếng chuông cảnh báo khóa cửa sẽ không làm việc cho 3 phút. Khi sự cố xảy ra, tiếng  ‘Ding’ sẽ kêu liên tục 10s một và sẽ tự động tắt sau 3 phút bằng một hồi ‘Ding’ dài cảnh báo sự cố.