Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử SAMSUNG P728

         Hướng dẫn sử dụng khóa Samsung p728


1. Đổi mật khẩu (4 ~ 12 số)
Nhấn nút REG nhập mật khẩu đang sử dụng nhấn phím * nhập mật khẩu mới nhấn phím *
2. Đăng ký thẻ
Nhấn nút REG nhập mật khẩu đang sử dụng nhấn phím * Để thẻ vào đầu đọc thẻ (để lần lượt các thẻ vào gần đầu đọc thẻ) nhấn REG để hoàn tất
3. Đăng ký vân tay
Nhấn nút REG nhập mật khẩu nhấn phím * khi nắp che vân tay mở
để vân tay vào đầu đọc đến khi nghe [toot ~] tiếp tục thêm 02 lần. Khi đăng ký hết các vân tay cần đăng ký, sau đó nhấn phím REG
4. Chế độ khóa trong bên ngoài không mở được khóa
Đóng cửa lại sáu đó nhấn và giữ  phím CLOSE 5 giây
5. Khóa cửa bên ngoài mà bên trong không mở được
Đóng cửa lại sau đó nhấn phím HOM (biểu tượng ngôi nhà) sau đó ấn phím #
6. Tắt bật chế độ khóa cửa tự động
Dưới nắp pin có phím A-M
A: chế độ tự động
M: chế độ tay
7. Cài đặt điều khiển từ xa nếu có sử dụng thêm
Nhấn nút và giữ nút  REG  trong vong 10 giây, nhập mật khẩu đang sử dụng, nhấn nút và giữ nút OPEN trên tay điều khiển trong vong 10 giây
8. Kết nối với điện thoại smartphone
Đầu tiên download và cài đặt phần mềm Shome door lock về điện thoại.
- Shome door lock: Tên khóa (ví dụ my home 1)
- User name (ghi tên người sử dụng)
- Bật Bluetooth trên điện thoại 
- Nhập mật khẩu đang sử dụng * mở cửa ra 
- Nhấn nút REG nex
- Ấn 8 8 *
- Nhập mật khẩu * 
- Nhập dãy số hiển thị trên điện thoại * confirm
9. Thiết lập lại khóa
Nhấn nút và giữ nút REG trong 10 giây nhập số 4560852580 nhấn phím *
Lưu ý: Chỉ cài đặt khóa trong trạng thái mở cửa. Sau khi thiết lập lại khóa thì tất cả thông tin vân tay và mật khẩu phụ bị xóa và mật khẩu chính trở về mặc định 1234