Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử SAMSUNG SHS 2920

                       
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA ĐIỆN TỬ SAMSUNG SHS 2920      

   Cài đặt mật mã
Lưu ý: Trong lúc cài đặt mật mã cần giữ cửa trong trạng thái mở!
Thực hiện theo các bước sau đây:
1.    Mở lắp pin phần mặt trong của khóa, bấm nút Registration (R) có tiếng bíp.
2.    Nhập mật mã mới có độ dài từ 4 đến 12 kí tự và kết thúc [*].
  •  
  •                 Cài đặt thẻ từ
1.    Nhẫn nút Registration ở mặt trong của khóa dưới lắp pin
2.    Đưa thẻ cần cài đặt vào ô “Card ” ở mặt ngoài của khóa.
3.    Nhấn  [*] để kết thúc cài đặt.
4.   Lưu ý. Khi cài đặt nhiều thẻ.  Đưa lần lượt thẻ cần cài đặt  vảo ô “Card” Sau mỗi tiếng “ding”  và Nhấn  [*] để kết thúc cài đặt
  1.              Xóa thẻ từ
1.      Khi đăng ký thẻ mới thẻ cũ sẽ bị xóa.
  1.              Mở cửa bằng mã số (Phía ngoài)
1.      Khi cửa đóng.
2.      Chạm tay vào bàn phím cảm ứng.
3.      Nhập 2 phím ngẫu nhiên  và nhấn  [*].
4.      Nhập mã số đang dùng .
5.      Nhấn  [*].
  1.                 Mở cửa bằng Thẻ (Phía ngoài)
1.      Khi cửa đóng.
2.      Chạm tay vào bàn phím cảm ứng.
3.      Đặt thẻ vào ô “Card”.
  1.              Mở cửa phía trong.
-          Để mở cửa từ phía trong có 2 cách.
1.      Xoay núm vặn cơ.
2.      Nhấn nút “OPEN”.
  1.             Chế độ đóng cửa tự động.
1.                  Tháo lắp Pin.
2.                  Gạt nút đóng mở cửa sang  phía “A”
3.                  Khi cài đặt ở chế độ này cửa sẽ tự động khóa mỗi khi khép cửa
  1.             Chế độ đóng cửa bằng tay.
-          Khi cài đặt chế độ này cửa sẽ không khóa khi khép cửa.
1.      Tháo lắp Pin.
2.      Gạt nút đóng mở cửa sang  phía “M”
-          Khi ở chế độ này để khóa cửa.
+        Ở phía trong dùng xoay núm vặn cơ.
+        Ở phía ngoài chạm tay vào bàn phím cảm ứng
  1.              Điều chỉnh âm lượng loa
-          Cài  đặt âm lượng loa khi nhập mã số
1.      Tháo lắp Pin.
2.      Nhấn nút REG.
3.      Nhấn phím “1”. Nhấn  3 lần  để điều chỉnh âm lượng theo 3 mức
 
4.      Nhấn phím “ * ” để kết thúc cài đặt