Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử SAMSUNG SHP-DH538MC/EN

Lưu ý khi sử dụng sản phẩm
 + Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với nước mưa, nắng + Không dùng vật sắt nhọn chọc vào sản phẩm
 + Không dùng các chất tầy rửa để lau sản phẩm (Dùng khăn khô lau nhẹ khi sản phẩm bụi bẩn)
 + Không dùng búa hoặc các vật tương tự tác động mạnh vào sản phẩm
 + Kiểm tra lại cửa trước khi ra ngoài, đảm bảo rằng cửa chắc chắn đã đóng trước khi ra ngoài
+ Khi cài đặt của phải ở trạng thái mở
 1. Thay đổi Mã Chủ:
 •  Ấn REG -> Nhập mã chủ đang sử dụng (mặc định là 1234) -> *->  0 ->  * -> Ấn mã chủ mới (từ 4 đến 12 số) -> * ->  REG kết thúc kết thúc.
 1. Đăng ký Mã thành viên:
 •  Ấn REG -> Nhập mã chủ đang sử dụng ->  *-> 1 -> *->1 -> * -> Nhập mã thành viên cần đăng ký -> * -> REG kết thúc kết thúc
 1. Xóa Mã thành viên:
 •  Ấn REG -> Nhập mã chủ đang sử dụng > * -> 1 -> * -> 2-> * -> Nhập mã số muốn xóa -> REG để kết thúc.
 1. Xóa toàn bộ Mã thành viên:
 •   Ấn REG  ->  Nhập mã chủ đang sử dụng -> * ->  1 ->  3 -> * ->  REG kết thúc kết thúc.·
 1. Đăng ký Vân Tay
 •   Ấn REG -> Nhập mã chủ đang sử dụng -> *->  3 ->  *· -> 1 ->  *  Cho vân tay vào 3 lần. (có thể đăng ký liên tục bằng cách tiếp tục cho vân tay thành viên khác 3 lần vào) -> Ấn nút REG kết thúc kết thúc.
 1. Xóa Vân tay:
 •   Ấn REG ->  Nhập mã chủ đang sử dụng -> * -> 3 ->  * -> 2 ->  * ->  Cho vân tay cần xóa vào (có thể xóa liên tục bằng cách tiếp tục cho vân tay thành viên khác vào) -> REG để kết thúc
 1. Xóa toàn bộ Vân tay:
 •  Ấn REG ->  Nhập mã chủ đang sử dụng -> * -> 3 ->  *->  3 ->  * -> REG để kết thúc
 1. Khôi phục mặc định cho khóa (mã số chủ: 1234, xóa toàn vân tay) 
 • Ấn và giữ nút REG trong 5 giây -> Nhập dãy số: 4560852580 => * -> REG để kết thúc.