Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử EPICES 303 GC

Hướng Dẫn Sử Dụng EPIC ES 303 GC
  Chức Năng Mặc Định Cài Đặt
Nút Register  là nút tròn màu trắng bên trong nắp pin
  Reset Khôi phục Mã số chủ và Xóa Thẻ khi quên mật khẩu hoặc đánh mất.   Nhấn và giữ nút register trong vòng 5 giây ( Bàn phím sáng, tắt đi rồi sáng trở lại)® nhấn mã số nhà sản xuất : 123578951 ® nhấn và giữ phím  # 5  giây .
Mật Khẩu trở về ban đầu mặc định là :  1234
  Đăng kí và Thay đổi Mã số chủ Mã số hiện tại hoặc Mật khẩu ban đầu là :1234 Nhấn nút register  tiếp ® Nhấn mã số chủ hiện tại + ® Nhấn số 1® Nhập mã số chủ mới +
  Đăng ký mã số khách ( Chỉ dùng 1 lần duy nhất)   Nhấn nút register  tiếp ® Nhấn mã số chủ hiện tại + ® Nhấn số 3® Nhập mã số khách +
  Đăng kí sử dụng Thẻ để xóa được từng thẻ   Nhấn nút  register  tiếp ® Nhập mã số hiện tại +   ®Nhấn số 2® Nhấn số ID quản lý thẻ, ví dụ nhấn 001( từ 001 đến 100 ) ®Nhấn # ® Đưa thẻ vào vị trí đầu đọc®Nhấn số ID quản lý thẻ để đăng ký tiếp hoặc nhấn register  để kết thúc
  Đăng ký sử dụng thẻ chế độ thường   Nhấn nút  register  tiếp ® Nhập mã số hiện tại +   ®Nhấn số 2® Đưa thẻ vào vị trí đầu đọc® Nhấn register  để kết thúc
  Xóa toàn bộ thẻ đang dùng ( chỉ xóa thẻ )   Nhấn nút register  ® Nhập mã số hiện tại  ® Nhấn số 8 ® Nhấn và giữ phím # 5 giây
  Xóa từng thẻ đang dùng   Nhấn nút register  ® Nhập mã số hiện tại  ® Nhấn số 8 ® Nhấn # ® Nhấn số ID quản lý thẻ ®Nhấn #
  Đăng kí sử dụng Điều khiển từ xa hoặc SmartHome
( Chức năng mở rộng)
  Nhấn nút  register  ®  Nhập mã số hiện tại +  ® Nhấn và giữ nút OPEN trên điều khiển trong
3 giây®Nhấn register
  Xóa sử dụng Điều khiển hoặc Smarthome   Nhấn nút và giữ  register  ® Nhập mã số hiện tại +  ® Nhấn số 0 ® Nhấn và giữ nút đăng ký trên remote
  Tăng giảm âm bàn phím   Chạm tay vào bàn phím ® Nhấn mã số hiện tại ® Nhấn ® Nhấn số 3 liên tục để tăng âm lượng hoặc nhấn số 6 để giảm âm lượng
  Tăng/ giảm/ tắt âm thanh báo động   Chạm tay vào bàn phím ® Nhấn mã số hiện tại ® Nhấn # 3 lần
-  Nhấn số 7 để tắt chế độ báo động
-  Nhấn số 8 để giảm âm lượng báo động
-  Nhấn số 9 để tăng âm lượng báo động
  Chức năng tự động khóa cửa   Chạm tay vào bàn phím ® Nhấn mã số hiện tại ® Nhấn # 2 lần® Nhấn số 4
Tắt chế độ tự động bằng số 7
  Chức năng khóa trái trong
( Bên ngoài có mã số và thẻ cũng không mở được)
  Nhấn và giữ nút Open/Close bên trong 3 giây cho đến khi có tiếng kêu phát ra
Chế độ tự hủy ngay sau khi mở cửa
  Chức năng khóa trái ngoài
( Bên trong mở cửa sẽ báo động)
  Khi cửa đang đóng nhập mã số hiện tại ® Nhấn phím # và nhấn số 0
-  Chế độ tự hủy ngay sau khi mở cửa
  Chức năng mở an toàn từ phía trong
( Đề phòng kẻ gian đưa que vào bấm nút )
  Chạm tay vào bàn phím ® Nhấn mã số hiện tại ® Nhấn # 3 lần® Nhấn số 4
-  Hủy bỏ chức năng bằng số 5
  Chức năng mã số ảo
( auk hi bấm mã số đúng, bàn phím sẽ hiện thêm  số ngẫu nhiên, bấm 3 số đó rồi nhấn * thì mới mở được cửa )
  Chạm tay vào bàn phím ® Nhấn mã số hiện tại ® Nhấn # 2 lần® Nhấn số 5
-  Tắt chế độ tự động bằng thao tác tương tự
  Chế độ khóa kép- Double Lock
( Phải sử dụng mã số trước, sau đó dùng thẻ mới mở được khóa)
  Nhấn và giữ nút đăng ký 5s – đèn bàn phím sáng- tắt- sáng lên ® Nhấn mật khẩu hiện tại và nhấn *® Nhấn số 1 để tắt chế độ khóa kép
-  Nhấn số 3 để bật chế độ khóa kép
  Mở khóa từ bên trong   -  Nhấn nút Open hoặc xoay Núm vặn bên trong cửa
  Mở khóa từ bên ngoài   -  Bằng mã số: Chạm tay vào bàn phím ® Nhấn mật khẩu đang dùng ® Nhấn phím *
-  Bằng thẻ: Đưa thẻ vào vị trí đầu đọc
  Chế độ mã số ảo   Khi mở bằng mã số, có thể thêm vào trước hoặc sau mã số đúng một dãy số bất kỳ rồi nhấn * để mở.
   
Chú ý : - Chỉ sử dụng pin kiềm Alkaline như Ennergizer hoặc Duracell.v.v.
- Khi lau chùi sản phẩm chỉ sử dụng khăn mềm ẩm khô.
- Không sử dụng chất lỏng hay bất kì dung dịch tẩy rửa nào khác.