Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử EPIC 809L

Lưu ý: Trong lúc cài đặt mật mã cần giữ cửa trong trạng thái mở!
Thực hiện theo các bước sau đây:
1.    Mở lắp pin phần mặt trong của khóa, bấm nút Registration (R) có tiếng bíp.
2.    Tại mặt ngoài của khóa, nhập mật mã hiện tại và kết thúc bằng phím sao [*]. Đèn LED sẽ hiển thị lên ba phím sáng 1, 2, 3. Âm thanh cài đặt phát lên.
3.    Tại mặt ngoài của khóa, nhấn phím 1. Âm thanh cài đặt phát lên.
4.    Nhập mật mã mới có độ dài từ 4 đến 12 kí tự.
5.    Nhấn phím sao [*] để kết thúc cài đặt mật mã.
Lưu ý: Thử lại mật mã đã cài trong trạng thái cửa đang mở.
Cài đặt mật mã mới thì mật mã cũ sẽ bị xóa bỏ.
II.            Cài đặt mật mã khách
1.    Nhấn nút Registration ở mặt trong của khóa dưới lắp pin
2.    Tại mặt ngoài của khóa, nhập mật mã và kết thúc bằng phím sao [*]. Đèn LED hiển thị 3 phím 1, 2, 3
3.    Nhấn phím 3
4.    Nhập số pin của khách mới được đăng kí có độ dài từ 4 đến 12 kí tự
5.    Nhấn phím sao [*] để kết thúc cài đặt
Lưu ý: Mật mã khách chỉ cho 1 lần đăng nhập
III.            Cài đặt thẻ từ
1.    Nhẫn nút Registration ở mặt trong của khóa dưới lắp pin
2.    Tại mặt ngoài của khóa, nhập mật mã và kết thúc bằng phím sao [*]. Đèn LED hiển thị 3 phím 1, 2, 3
3.    Nhấn phím 2
4.    Lần lượt cho từng thể từ vào ô Card (cảm biến)
5.    Nhấn lại nút Registration để kết thúc cài đặt
IV.            Xóa thẻ từ
1.    Mở lắp pin mặt trong của khóa, nhấn nút Registration
2.    Kiểm tra các phím số được kích hoạt
3.    Nhấn và giữ phím thăng [#] trong 5 giây khi có hồi âm kêu lên tất cả thẻ đã được xóa
 V.            Mở khóa từ bên ngoài
vMở bằng mật mã
1.        Chạm lòng bàn tay lên mặt ngoài của khóa, bàn phím sẽ sang lên.
2.        Sau khi nhập mật mã, nhấn phím sao [*], âm thanh vang lên báo hiệu cửa đã mở
vMở bằng thẻ từ
1.        Đưa thẻ từ vào sát cảm biến
2.        Khi âm thanh vang lên, cửa đã được mở
VI.            Đóng khóa từ bên ngoài
vChế độ tự động
Khóa sẽ tự động chốt trong vòng 2 giây sau khi đóng cửa
vChế độ thường
Chạm lòng bàn tay vào vùng bàn phím cảm ứng, khóa sẽ chốt để khóa cửa
VII.            Mở khóa từ bên trong
Lưu ý: Hãy mở cửa trong vòng 7 giây sau khi chuyển chế độ bằng tay hay cửa sẽ khóa lại
Mở cửa bằng tay cầm
Di chuyển tay cầm ở mặt trong của khóa, cửa sẽ được mở
VIII.            Khóa cửa phía trong
Chế độ tự động
Cửa sẽ tự động khóa trong vòng 2 giây khi bạn đóng cửa
Chế độ thường
Nhấn nút [khóa thường] cửa sẽ được đóng
IX.            Khóa trái ngoài
Cài đặt
Sau khi cửa đã khóa, nhấn và giữ [safety button] trong vòng 3 giây, âm thanh vang lên. Khi đó bên ngoài sẽ không mở được cửa bằng mật mã hay thẻ từ (tuy nhiên chìa khóa cơ vẫn mở được)
Bỏ chế độ khóa trái ngoài
Chế độ này có tác dụng 1 lần. Khi mở khóa bằng tay cầm chế độ này sẽ tự động được xóa bỏ
X.            Cài đặt LED khóa thường
Ở chế độ khóa thường, khi cửa đã đóng nhưng không bị khóa các phím số sẽ phấp nháy
1.      Chạm lòng bàn tay vào bàn phím số
2.      Nhập mật mã
3.      Nhấn phím thăng [#]
4.      Nhấp phím 2 để thiết lập và phím 0 để hủy bỏ
Trong các sự kiện, đăng nhập hoặc báo động cháy thì bàn phím số sẽ nhập nháy. Khi pin yếu, bàn phím số sẽ nháy 1 lần trong khoảng 2 phút
Tính năng thuận tiện
XI.            Chế độ tự động
1.      Khi chốt cửa đi ra
2.      Chạm lòng bàn tay vào bàn phím số
3.      Nhập mật mã và sau đó nhấn phím thăng [#] 2 lần
4.      Nhấn phím 4 để kết thúc cài đặt
XII.            Chế độ thường
1.      Khi chốt cửa đi ra
2.      Chạm lòng bàn tay vào bàn phím số
3.      Nhập mật mã và sau đó nhấn phím thăng [#] 2 lần
4.      Nhấn phím 7 để kết thúc cài đặt
XIII.            Chế độ im lặng
1.      Chạm lòng bàn tay vào bàn phím số
2.      Nhấn phím thăng [#] chế độ đã được kích hoạt sang im lặng
XIV.            Chế độ âm thanh
1.      Chạm lòng bàn tay vào bàn phím số
2.      Nhập mật mã
3.      Nhấn phím 3 hoặc 4 trên bàn phím số
4.      Nhấn phím thăng [#]
XV.            Thiết lập nhận dạng thẻ từ
  Nhận dạng tự động thẻ từ
1.      Chạm lòng bàn tay vào bàn phím số
2.      Nhập mật mã
3.      Nhấn phím thăng [#] 2 lần
4.      Nhấn phím 1 để kết thúc
  Tắt nhận dạng thẻ từ
1.      Chạm lòng bàn tay vào bàn phím số
2.      Nhập mật mã
3.      Nhấn phím thăng [#] 2 lần
4.      Nhấn phím 3 để kết thúc
XVI.            Cài đặt điều khiển từ xa
 Cài đặt
1.      Nhấn nút Registration 1 lần
2.      Nhấn nút Registration hoặc nút Open trên điều khiển từ xa
3.      Kết thúc cài đặt bằng phím sao [*]
  Xóa
1.      Nhấn nút Registration 1 lần
2.      Nhấn phím [0] 1 lần
3.      Nhấn và giữ phím thăng [#] trong vòng 5 giây 
Quên mất mã chủ :
  • Nhấn và giữ phím R -> màn sáng lên xong tắt rồi lại sáng lên -> nhập dãy số: 123578951 -> nhấn và giữ phím # 5s