Hướng dẫn sử dụng khóa EPIC TRIPLEX 3WAY

Hướng dẫn sử dụng khóa EPIC TRIPLEX 3WAY
I. Cài đặt mật mã
Lưu ý: Trong lúc cài đặt mật mã cần giữ cửa trong trạng thái mở!
Thực hiện theo các bước sau đây:
1. Mở lắp pin phần mặt trong của khóa, bấm nút Registration (R) có tiếng bíp.
2. Tại mặt ngoài của khóa, nhập mật mã hiện tại và kết thúc bằng phím sao [*]. Đèn
LED sẽ hiển thị lên ba phím sáng 1, 2, 3. Âm thanh cài đặt phát lên.
3. Tại mặt ngoài của khóa, nhấn phím 1. Âm thanh cài đặt phát lên.
4. Nhập mật mã mới có độ dài từ 4 đến 12 kí tự.
5. Nhấn phím sao [*] để kết thúc cài đặt mật mã.
Lưu ý: Thử lại mật mã đã cài trong trạng thái cửa đang mở.
Cài đặt mật mã mới thì mật mã cũ sẽ bị xóa bỏ.
II. Cài đặt mật mã khách
1. Nhấn nút Registration ở mặt trong của khóa dưới lắp pin
2. Tại mặt ngoài của khóa, nhập mật mã và kết thúc bằng phím sao [*]. Đèn LED
hiển thị 3 phím 1, 2, 3
3. Nhấn phím 3
4. Nhập số pin của khách mới được đăng kí có độ dài từ 4 đến 12 kí tự
5. Nhấn phím sao [*] để kết thúc cài đặt
Lưu ý: Mật mã khách chỉ cho 1 lần đăng nhập
III. Cài đặt thẻ từ
1. Nhẫn nút Registration ở mặt trong của khóa dưới lắp pin
2. Tại mặt ngoài của khóa, nhập mật mã và kết thúc bằng phím sao [*]. Đèn LED
hiển thị 3 phím 1, 2, 3
3. Nhấn phím 2
4. Đưa lần lượt thẻ từ vào đầu đọc
5. Nhấn lại nút Registration để kết thúc cài đặt
IV. Xóa thẻ từ
1. Mở lắp pin mặt trong của khóa, nhấn nút Registration
2. Kiểm tra các phím số được kích hoạt
3. Nhấn và giữ phím thăng [#] trong 5 giây khi có hồi âm kêu lên tất cả thẻ đã
được xóa
V. Chế độ khóa cử tự động và bằng tay
 - Chạm tay vào bàn phím khi khóa đã đóng, nhập mã số chủ-> ấn # 2 lần, nhấn số 4 để cài chế độ tự động, ấn số 7 để cài chế độ ko tự động
- RESET KHÓA VỀ MẶC ĐỊNH : nhấn giữ nút cài đặt 6s, nhập mã số 123578951, nhấn giữ # đến khi nào khóa kêu là được. mã số về mặc định 1234