Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử EPIC POPSCAN M

Hướng dẫn sử dụng khóa EPIC POPSCAN
I. Cài đặt mật mã
Lưu ý: Trong lúc cài đặt mật mã cần giữ cửa trong trạng thái mở!
Thực hiện theo các bước sau đây:
1. Mở lắp pin phần mặt trong của khóa, bấm nút Registration (R) có tiếng bíp.
2. Tại mặt ngoài của khóa, nhập mật mã hiện tại và kết thúc bằng phím sao [*]. Đèn
LED sẽ hiển thị lên ba phím sáng 1, 2, 3. Âm thanh cài đặt phát lên.
3. Tại mặt ngoài của khóa, nhấn phím 1. Âm thanh cài đặt phát lên.
4. Nhập mật mã mới có độ dài từ 4 đến 12 kí tự.
5. Nhấn phím sao [*] để kết thúc cài đặt mật mã.
Lưu ý: Thử lại mật mã đã cài trong trạng thái cửa đang mở.
Cài đặt mật mã mới thì mật mã cũ sẽ bị xóa bỏ.
II. Cài đặt mật mã khách
1. Nhấn nút Registration ở mặt trong của khóa dưới lắp pin
2. Tại mặt ngoài của khóa, nhập mật mã và kết thúc bằng phím sao [*]. Đèn LED
hiển thị 3 phím 1, 2, 3
3. Nhấn phím 3
4. Nhập số pin của khách mới được đăng kí có độ dài từ 4 đến 12 kí tự
5. Nhấn phím sao [*] để kết thúc cài đặt
Lưu ý: Mật mã khách chỉ cho 1 lần đăng nhập
III. Cài đặt vân tay
1. Nhẫn nút Registration ở mặt trong của khóa dưới lắp pin
2. Tại mặt ngoài của khóa, nhập mật mã và kết thúc bằng phím sao [*]. Đèn LED
hiển thị 3 phím 1, 2, 3
3. Nhấn phím 2
4. Quét vân tay lên đầu đọc 2 lần
5. Nhấn lại nút Registration để kết thúc cài đặt
IV. Xóa vân tay
1. Mở lắp pin mặt trong của khóa, nhấn nút Registration
2. Kiểm tra các phím số được kích hoạt
3. Nhấn và giữ phím thăng [#] trong 5 giây khi có hồi âm kêu lên tất cả vân tay đã
được xóa
V. Mở khóa từ bên ngoài
v Mở bằng mật mã
1. Chạm lòng bàn tay lên mặt ngoài của khóa, bàn phím sẽ sang lên.
2. Sau khi nhập mật mã, nhấn phím sao [*], âm thanh vang lên báo hiệu cửa
đã mở
v Mở bằng vân tay
1. Chạm tay vào vạch cảm biến màu trắng – Quét vân tay để mở
Công ty cổ phần kinh doanh công nghệ ALense Việt Nam
2. Khi âm thanh vang lên, cửa đã được mở
VI. Đóng khóa từ bên ngoài
v Chế độ tự động
Khóa sẽ tự động chốt trong vòng 2 giây sau khi đóng cửa
v Chế độ thường
Chạm lòng bàn tay vào vùng bàn phím cảm ứng, khóa sẽ chốt để khóa cửa
VII. Mở khóa từ bên trong
Lưu ý: Hãy mở cửa trong vòng 7 giây sau khi chuyển chế độ bằng tay hay cửa sẽ khóa
lại
- Bấm nút Open
- Vặn cần xoay
VIII. Khóa cửa phía trong
v Chế độ tự động
Cửa sẽ tự động khóa trong vòng 2 giây khi bạn đóng cửa
v Chế độ thường
Nhấn nút [khóa thường] cửa sẽ được đóng
IX. Khóa trái trong
v Cài đặt
Sau khi cửa đã khóa, nhấn và giữ [safety button] trong vòng 3 giây, âm thanh
vang lên. Khi đó bên ngoài sẽ không mở được cửa bằng mật mã hay thẻ từ (tuy
nhiên chìa khóa cơ vẫn mở được)
v Bỏ chế độ khóa trái ngoài
Chế độ này có tác dụng 1 lần. Khi mở khóa bằng tay cầm chế độ này sẽ tự động
được xóa bỏ
X. Cài đặt LED khóa thường
Ở chế độ khóa thường, khi cửa đã đóng nhưng không bị khóa các phím số sẽ phấp nháy
1. Chạm lòng bàn tay vào bàn phím số
2. Nhập mật mã
3. Nhấn phím thăng [#]
4. Nhấp phím 2 để thiết lập và phím 0 để hủy bỏ
Trong các sự kiện, đăng nhập hoặc báo động cháy thì bàn phím số sẽ nhập nháy. Khi pin
yếu, bàn phím số sẽ nháy 1 lần trong khoảng 2 phút
Bật, tắt tính năng đóng cửa tự động hoặc không
XI. Chế độ tự động
1. Khi chốt cửa đi ra
2. Chạm lòng bàn tay vào bàn phím số
3. Nhập mật mã và sau đó nhấn phím thăng [#] 2 lần
4. Nhấn phím 4 để kết thúc cài đặt
XII. Chế độ thường
1. Khi chốt cửa đi ra
2. Chạm lòng bàn tay vào bàn phím số
3. Nhập mật mã và sau đó nhấn phím thăng [#] 2 lần
4. Nhấn phím 7 để kết thúc cài đặt
XIII. Chế độ im lặng
1. Chạm lòng bàn tay vào bàn phím số
2. Nhấn phím thăng [#] chế độ đã được kích hoạt sang im lặng
XIV. Chế độ âm thanh
1. Chạm lòng bàn tay vào bàn phím số
2. Nhập mật mã
3. Nhấn phím 3 hoặc 4 trên bàn phím số
4. Nhấn phím thăng [#]
Tính năng cảnh báo
XV. Cảnh báo cháy
Khi khóa phát hiện nhiệt độ bên trong 620 C ± 50 C, khóa sẽ phát chuông cảnh báo và tự
động mở cửa
XVI. Cảnh báo trộm
Khi cửa phát hiện các tác động bất thường từ bên ngoài, nó sẽ phát loạt chuông cảnh báo
lớn khoảng 80DB
XVII. Tắt âm cảnh báo
Tháo pin bên trong, nhập mật mã hoặc thẻ từ sẽ tắt chuông cảnh báo. Nếu nhiệt độ vẫn
cao thì âm cảnh báo vẫn tiếp tục được phát
Nếu nhập sai 5 lần mật mã hay thẻ từ, khóa sẽ phát âm cảnh báo và ngừng hoạt động
trong vòng 1 phút
XVIII. Âm cảnh báo lỗi chốt cửa
Khi cửa không đóng hay chốt cửa không đi ra, sẽ có âm cảnh báo phát lên trong 3 lần
XIX. Âm cảnh báo thay thế nguồn
Trong quá trình hoạt động bình thường mà có chuông cảnh báo, điều đó có nghĩa là cần
thay thế pin. Hãy thay thế toàn bộ pin trong lần cảnh báo đó
Trong trường hợp khóa ngừng hoạt động:
1. Sử dụng nguồn pin 9V
2. Tiếp nguồn pin 9V vào 2 cực phía dưới mặt ngoài của khóa
3. Nhấn phím sao [*]
4. Nhập mật mã
5. Kết thúc bằng phím sao [*], khóa sẽ được mở