Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử EPIC 8000L

MỘT SỐ LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG:
  1. Lắp đặt và cảnh báo:
Khóa không có mã số thiết lập lại trạng thái ban đầu, bắt buộc phải nhớ mật khẩu để sử dụng trong quá trình cài đặt
Không lắp đặt sản phẩm bên ngoài trời mà không có vật che đậy mưa nắng.
Không tác động lực mạnh vào sản phẩm.
Mật khẩu cần được giữ bí mật và nên thường xuyên thay mật khẩu.
Kiểm tra lại cửa trước khi ra ngoài xem khóa đã chắc chắn khóa hay chưa.
Không sử dụng hóa chất, nước để lau rửa khóa.
B. Hướng dẫn cài đặt
Cài đặt mật khẩu
.
1.Ấn nút cài đặt phía sau nắp Pin.
2. Ấn mật khẩu đang sử dụng (1234), ấn *.
3.Ấn phím 1 để cài mật khẩu mới.
4.Nhập mật khẩu muốn cài đặt.
5.Ấn * kết thúc.
Cài đặt vân tay
1.Nhấn nút đăng ký trong nắp Pin.
2.Nhập mật khẩu đang sử dụng, nhấn *
3.Nhấn số 2
4.Quét vân tay 2 lần lên đầu đọc, tiếp tục như vậy cho đến khi quét hết vân tay cần đăng ký.
5.Nhấn nút đăng ký trong nắp Pin để hoàn tất.
Xóa vân tay
1.Nhấn nút đăng ký trong nắp Pin
2.Nhấn mật khẩu đang sử dung, nhấn *
3.Nhấn số 9
4. Nhấn giữ # trong thời gian 5 giây, toàn bộ vân tay sẽ bị xóa.
Cài đặt thẻ từ.
1.Ấn nút cài đặt phía sau nắp Pin.
2. Ấn mật khẩu đang sử dụng, ấn *.
3.Ấn phím 4 để cài đặt thẻ từ.
4.Đưa lần lượt thẻ từ vào trước màn hình có chữ Card.
5.Nhấn nút cài đặt để kết thúc.
Xóa thẻ từ.
1.Ấn nút cài đặt phía sau nắp Pin.
2. Ấn mật khẩu đang sử dụng, ấn *.
1.Ấn nút cài đặt phía sau nắp Pin.
2. Ấn mật khẩu đang sử dụng, ấn giữ # khoảng 5 giây.
Cài đặt mật khẩu dành cho khách hàng, người lạ.
(mật khẩu chỉ sử dụng mở cửa 1 lần).
1.Ấn nút cài đặt phía sau nắp Pin.
2. Ấn mã số đang sử dụng, ấn *.
3.Ấn phím 3 để cài mật khẩu mới.
4.Nhập mật khấu muốn cài đặt.
5.Ấn * kết thúc.
Cài đặt thẻ từ.
1.Ấn nút cài đặt phía sau nắp Pin.
2. Ấn mật khẩu đang sử dụng, ấn *.
3.Ấn phím 4 để cài đặt thẻ từ.
4.Đưa lần lượt thẻ từ vào trước màn hình có chữ Card.
5.Nhấn nút cài đặt để kết thúc.
Xóa thẻ từ.
1.Ấn nút cài đặt phía sau nắp Pin.
2. Ấn mật khẩu đang sử dụng, ấn *.
3. Ấn phím 8
4. Ấn giữ # khoảng 5 giây, thẻ từ bị bóa hết
Chế độ khóa cửa tự động.
1.chạm tay vào màn hình cho khóa tự khóa lại (chốt khóa thò ra ngoài).
2.Ấn mật khẩu đang sử dụng (không ấn *)
3.Ấn # 2 lần.
4. Ấn số 4 để kích hoạt chế độ tự động.
Chế độ khóa cửa không tự động
1.chạm tay vào màn hình cho khóa tự khóa lại (chốt khóa thò ra ngoài).
2.Ấn mật khẩu đang sử dụng (không ấn *)
3.Ấn # 2 lần.
4. Ấn số 7 để kích hoạt chế độ không tự động.
Cài đặt âm lượng bàn phím.
1.Chạm tay vào màn hình.
2.Ấn mật khẩu đang sử dụng. Ấn #
4.Ấn 3 hoặc 6 để tăng hoặc giảm âm lượng.