Hướng dẫn sử dụng khóa Samsung SHS-705:

                       Hướng dẫn sử dụng khóa Samsung SHS-705:
Link dowload: http://www.mediafire.com/file/tsmsrpiro9tvmmu/HD+su+dung+nhanh+samsung+SHS-705.doc

- Cách sử dụng :
                     + REG: Nút cài đặt cho khóa cửa điện tử.
                     +  0-1-2: Nút cài đặt âm thanh (điều chỉnh âm lượng khi sử dụng khóa
                     + A/M:  A-Chế độ tự động khóa, M-Chế độ không tự động khóa (chỉ khóa khi có tác động của người dùng).
(* Chú ý:  Khi cài đặt vân tay, mã số thì phải để khóa ở chế độ mở)
- Khóa có thể cài đặt được: 01 mã admin, 100 vân tay
- Mã chủ mặc định: “1234”
- Mở khóa bằng mã số: Nhấn mã số và kết thúc bằng nút  “*”
I. Hướng dẫn cài đặt
 1- Thay đổi Master password
 - Nhấn nút REG -> nhập mã chủ đang sử dụng (mặc định là 1234) -> ” *” -> nhấn phím 1 -> “ * ” -> nhập mã chủ mới “ *” ( 4 ->12 số).( Nếu thay đổi thành công, Mã Master mới sẽ hiển thị lại lần nữa trên màn hình.)
2-  Đăng ký mã số thành viên mới ( User password with ID number )
 - Nhấn nút REG -> nhập mã master đã thay đổi -> “ *”  -> nhấn phím “ 4 ” -> “ * “ ->  nhập mã ID  (0-9)  -> nhấn “ * ”-> Mã user mới -> nhấn  “*” hoặc REG để kết thúc.
3-  Đăng ký vân tay ( ĐK tối đa 100 dấu vân tay )
 -  Nhấn nút REG -> nhập mã master -> “*” -> nhấn phím “ 7 ” -> nhấn “ * ” ->cho vân tay vào mắt đọc 3 lần liên tiếp -> ấn “*” hoặc REG kết thúc.
4-  Xóa dấu vân tay đã được đăng ký trên khóa
-  Nhấn nút REG -> nhập mã master -> “*” -> nhấn phím “ 8 ” -> nhấn “ * ” -> đưa vân tay muốn xóa vào mắt đọc
5-  Xóa tất cả dấu vân tay đã được đăng ký
-  Nhấn nút REG -> nhập mã master -> “*” -> nhấn phím “ 9 ” -> nhấn “ * ” .
6-  Khôi phục mặc định của khóa
- Khóa trở về mặc định sẽ xóa toàn bộ vân tay, mã số thành viên, thẻ và mã chủ trở về mặc định là 1234
-  Nhấn và giữ nút REG trong 10 giây đến khi nghe xong âm báo thì thả ra -> Nhập dẫy số (ghi mặt trong nắp pin): 4560852580 -> nhấn “*” (Khóa đã được khôi phục về mặc định)
 
 II. Một số lưu ý khi sử dụng:
- Không sử dụng 2 loại pin (nên lựa chọn pin energizer hoặc dòng tốt hơn) cho khóa và nên sử dụng đủ 8 viên cho khóa.
- Khi khóa hết pin: Sử dụng pin vuông 9v cho vào 2 đầu sặc dưới hoặc hai bên của mặt trước khóa (thường gần vị trí sử dụng chìa khóa) khoảng 60s sau đó giữ nguyên và có thể sử dụng mã số hoặc thẻ từ để mở khóa).
 
- Khi khóa không tự động khóa cửa (đang ở chế độ Auto): Nên kiểm tra pin đã hết chưa.
- Khi cố mở khóa bằng vân tay, thẻ, mã số chưa được đăng ký hoặc không đúng quá 5 lần, khóa sẽ phát ra tiếng ‘ Ding ’ cảnh báo ( khoảng 20 lần ).
Sau tiếng chuông cảnh báo khóa cửa sẽ không làm việc cho 3 phút. Khi sự cố xảy ra, tiếng  ‘Ding’ sẽ kêu liên tục 10s một và sẽ tự động tắt sau 3 phút bằng một hồi ‘Ding’ dài cảnh báo sự cố.