Hướng dẫn sử dụng khóa ADEL 3798

 1. Hướng dẫn sử dụng khóa ADEL 3798
 2. Link dowload: http://www.mediafire.com/file/6q6c662b3q4tzse/HD+su+dung+nhanh+ADEL+3798.doc
 3. a. Cách mở khoá:
  ID + mật mã
   (mật mã ít hơn 8 ký tự thì nhấn thêm #)
  b. Hướng dẫn thay đổi mật mã chủ:
  - Nhấn “# 00” + mật mã chủ (nếu mật mã dưới 8 ký tự thì thêm “#”) → “00 #” mật mã (nếu mật mã dưới 8 ký tự thì thêm “#”) → Nhấn phím “*” 3 lần để ghi lại
  c. Mật mã thành viên:
  + Đăng ký mật mã thành viên
  Nhấn “# 00” + mật mã chủ (nếu mật mã dưới 8 ký tự thì thêm “#”) → ID + “#” + mật mã (nếu mật mã dưới 8 ký tự thì thêm “#”) → Nhấn “*” 3 lần để ghi lại
  Lưu ý: ID “00” là ID mật mã chủ, mật mã thành viên có ID từ 01 đến 31.
  + Thay đổi mật mã thành viên
  Nhấn phím “# 00” + mật mã chủ (nếu mật mã dưới 8 ký tự thì thêm “#”) → ID + “#” + mật mã (nếu mật mã dưới 8 ký tự thì thêm #) → Nhấn “*” 3 lần để ghi lại
  + Xóa mật mã thành viên
  Nhấn phím “# 00” + mật mã chủ (nếu mật mã dưới 8 ký tự thì thêm #) → “ID *” → Nhấn “*” 3 lần để ghi lại
  d. Chế độ ra vào tự do (mở khoá không cần sử dụng mật mã để mở)
  + Cài đặt chế độ ra vào tự do
  Mở cửa bằng mật mã
  Nhấn phím “0” để thiết lập chế độ ra vào tự do
  + Xoá chế độ ra vào tự do: Dùng mật mã mở khoá. Sau 10-15 giây, khoá sẽ tự khoá lại và chế độ ra vào tự do đã được huỷ.
  e. Phục hồi mật mã chủ
  Tháo pin. Nhấn phím và giữ phím “0”. Lắp pin trong khi vẫn giữ phím “0” → Nhấn tiếp phím 4 → Nhấn “*” để ghi lại.
  Mật mã chủ lúc này là 123 (ID: 00, mật mã 123
  3. Dấu hiệu hết pin:
  - Âm thanh báo hiệu (tít tít nhiều liên lục) sau khi mở khóa.
  - Đèn báo đỏ cảnh báo sau khi mở cửa.
  - Khi có dấu hiệu hết pin, khóa vẫn sử dụng được 20-30 lần trước khi hết hẳn
  4. Sử dụng nguồn dự phòng:
  - Chạm 2 cực của pin 9V vào 2 cực của nguồn cấp dự phòng.
  - Giữ nguyên vị trí này và nhập mật mã mở cửa. Trong trường hợp bàn phím không có phản ứng gì thì xoay đảo lại chiều cực của pin
  - Tháo pin cũ ra và thay pin mới vào