Hướng dẫn sử dụng khóa ADEL 1006 ( Mã số + thẻ):

Hướng dẫn sử dụng khóa ADEL 1006 ( Mã số + thẻ):
Link dowload: http://www.mediafire.com/file/d7a7qudrc8o57rl/HD+su+dung+nhanh+ADEL+1006%28th%E1%BA%BB+++m%E1%BA%ADt+m%C3%A3%29.doc
ID 00 là ID giữ mật mã chủ, giữ quyền đăng ký, xóa mật mã và thẻ thành viên
ID từ 01-29 (29 thành viên): là ID dùng đăng ký mật mã thành viên
ID 30: ID cho mật mã sử dụng 1 lần
ID từ 31-92 (62 thành viên): là ID dùng cho đăng ký thẻ
1. Cách mở khoá:
- Mở bằng mật mã: nhập ID + mật mã (nếu mật mã ít hơn 8 ký tự thì nhấn thêm #)
- Mở bằng thẻ: Quẹt thẻ vào vị trí đọc thẻ
2. Hướng dẫn thay đổi mật mã chủ:
- Nhấn “# 00” + mật mã chủ (nếu mật mã dưới 8 ký tự thì nhấn “#”) à “00 #” + mật mã mới (nếu mật mã dưới 8 ký tự thì nhấn “#”)→ nhấn phím “*” 3 lần để ghi lại
3. Mật mã thành viên (ID từ 01 đến 29) và mật mã dùng 1 lần ID 30:
+ Đăng ký mật mã thành viên:
Nhấn “# 00” +  mật mã chủ (nếu mật mã dưới 8 ký tự thì nhấn “#”) → “ID #” + mật mã cần đặt (nếu mật mã dưới 8 ký tự thì nhấn “#”) → nhấn phím “*” 3 lần để ghi lại.
+ Thay đổi mật mã thành viên:
Nhấn “# 00” +  mật mã chủ (nếu mật mã dưới 8 ký tự thì nhấn “#”) → “ID #” + mật mã mới (nếu mật mã dưới 8 ký tự thì nhấn “#”)→ nhấn phím “*” 3 lần để ghi lại.
+ Xóa mật mã thành viên:
Nhấn “# 00” +  mật mã chủ (nếu mật mã dưới 8 ký tự thì nhấn “#”) à “ID *”  → nhấn phím “*” 3 lần để ghi lại.
4. Thẻ (ID từ 31 đến 92)
+ Đăng ký thẻ thành viên:
Nhấn “# 00” +  mật mã chủ (nếu mật mã dưới 8 ký tự thì nhấn “#”) à “ID #” + quẹt thẻ → nhấn phím “*” 3 lần để ghi lại
+ Xóa thẻ thành viên:
Nhấn “# 00” +  mật mã chủ (nếu mật mã dưới 8 ký tự thì nhấn “#”) → “ID *”  →nhấn phím “*” 3 lần để ghi lại.
5. Chế độ ra vào tự do (mở khoá không cần sử dụng thẻ, mật mã để mở)
+ Cài đặt chế độ ra vào tự do
 Mở cửa bằng thẻ hoặc mật mã → nhấn và giữ phím 0 đến khi nghe tiếng bíp là được
+ Xoá chế độ ra vào tự do: Dùng thẻ, mật mã mở khoá. Sau 10-15 giây, khoá sẽ tự khoá lại và chế độ ra vào tự do đã được huỷ.
6. Dấu hiệu hết pin
- Khi mở khóa, khóa phát ra 3 hồi bíp bíp báo động đồng thời đèn báo nhấp nháy xanh-đỏ cảnh báo.
- Khi có dấu hiệu hết pin, khóa vẫn sử dụng được 20-30 lần trước khi hết hẳn.
- Khi có dấu hiệu hết pin, trong trường hợp này phải mở cửa và thay pin ngay.